TÁJÉKOZTATÓ

Az ÉFP és az EFER együttműködésével megvalósuló fizetési folyamat négy lépésre bontható, de a fizető felhasználónak csak az első két lépésben van teendője. A lépések:

 • Fizetési terv összeállítása az ÉFP felületén
 • Tényleges fizetés a banki felületen
 • A fizetési ígérvény kézbesítése
 • A tényleges pénzmozgás a banktól a jogszabályban előírt célszámláig.

Fizetési terv összeállítása az ÉFP felületén

 • A fizető személy nevének és e-mail címének megadása: az itt megadott e-mail címre az ÉFP tájékoztató információt küld majd a fizetés részletes adatairól.
 • Fizetési mód választása: VPOS vagy házibank.
 • ÉTDR tárhely/eljárás azonosító megadása: a fizetés ehhez a benyújtásra váró kérelemhez vagy folyamatban levő eljáráshoz kapcsolódik majd. Az ÉFP automatikusan megjeleníti az eljárás tárgyi ingatlanának pontos címét: a felhasználó ennek segítségével ellenőrizheti, hogy helyes tárhely azonosítót adott-e meg.
 • Fizetési jogcím választása: illeték, bírság (a jövőben szakhatósági szolgáltatási díj is). Az ÉFP automatikusan megjeleníti azt a célszámla számot, amire a fizetést a jogszabály szerint teljesíteni kell.
 • Fizetendő összeg megadása.
 • A Megjegyzés szövegmezőbe lehet beírni azokat a további adatokat, amiket a fizető fél a hatósághoz kíván eljuttatni.

A fizetési tervbe egy ÉTDR tárhely azonosító, és egy vagy több fizetési tétel (jogcím, összeg, megjegyzés) rögzíthető. A fizetési terv lezárása a [Fizetés kezdeményezése] nyomógomb segítségével történik. Ezután:

 • A fizetési terv országosan egyedi pénzügyi azonosítót kap: a későbbiek során ezzel lesz nyomon követhető.
 • A folyamat a választott fizetési módtól függően folytatódik:
  • VPOS fizetés mód esetén a felhasználó néhány másodperc múlva automatikusan átkerül az OTP fizetési oldalára. Itt 10 perc áll a rendelkezésére, hogy a fizetést elvégezze.
  • Házibank fizetési mód esetében a felhasználó az ÉFP felületén tájékoztatást kap arról, hogy a tényleges fizetéshez be kell lépnie a saját bankja home-banking szolgáltatásába. A fizetést 7 naptári napon belül lehet elvégezni.

Tényleges fizetés a banki felületen

A tényleges fizetés a választott fizetési megoldás szolgáltató (bank) fizetési oldalán történik, ami bankokként különböző. Közös vonásai:

 • A felhasználó azonosítás a banki felületen, az ott szokásos módon történik. A banki felületen megadott adatokat az ÉFP természetesen nem ismeri majd meg.
 • A banki felülten már csak a fizetendő összeg látható, a fizetési terv tételei nem.
 • A fizetés sikeres lesz, ha a fizető személy az adatokat helyesen adta meg, a fizetést jóváhagyta és a bankszámláján a szükséges összeg rendelkezésre áll.
 • Sikeres fizetés esetén a fizetési megoldás szolgáltató az ügyfél számláján a fizetendő összeget zárolja, és erről visszavonhatatlan elektronikus fizetési ígérvényt állít ki, melyet az EFER rendszer továbbít az ÉFP rendszer számára. Az EFER természetesen a sikertelen fizetésről is tájékoztatja az ÉFP-t.

A fizetési ígérvény kézbesítése

A fizetési megoldás szolgáltató által kiállított és az EFER által közvetített, szabványos tartalmú elektronikus fizetési ígérvényt az ÉFP az eljárás és jogcím adatokkal egészíti ki, és a felhasználó, illetve a szakrendszer (ÉTDR) felé továbbítja:

 • VPOS fizetés esetén a felhasználó a banki felületről automatikusan visszakerül az ÉFP felületére, ahol a fizetés eredményét megtekintheti illetve és a sikeres fizetésről nyomtatható igazolást is letölthet.
 • A sikeres fizetésről szóló fizetési ígérvény adatokat az ÉFP 1 percen belül automatikusan tovább adja az ÉTDR rendszernek. A fizetési terv tételei az ÉTDR felhasználói felületén, az adott eljáráshoz tartozó „Pénzügyek” fülön lesznek láthatóak a hatósági és az ügyfél oldali felhasználók számára egyaránt. A hatósági ügyintézők számára ez az adatsor igazolja, hogy a jogszabályban előírt célszámlára a fizetés megtörtént, további fizetési bizonylat bemutatása nem szükséges.

Az ÉFP minden megkezdett fizetésről automatikus e-mail-t küld a felhasználónak. Az e-mail tartalmazza az aktuális fizetési oldalhoz vezető URL-t valamint azt az egyedi URL-t is, ahova belépve a fizető felhasználó az összes korábbi fizetésének adatait megtekintheti, illetve a nyomtatható fizetési igazolást letöltheti.

A tényleges pénzmozgás a banktól a jogszabályban előírt célszámlákig

Az EFER közreműködésével megvalósuló fizetési folyamat sajátossága, hogy a tényleges pénzmozgás két fázisban történik:

 • Az első fázisban a fizetési megoldás szolgáltatók az EFER csatlakozó szervezet erre a célra létrehozott MÁK átvezetési számlájára küldik a befizetéseket. Ez magyarázza azt, hogy a fizető felhasználó banki kivonatán vagy a banktól kapott SMS-ben a kedvezményezett neve a Lechner Nonprofit Kft.
 • A második fázisban az EFER csatlakozó szervezet – ÉFP esetében a Lechner Nonprofit Kft. – pénzügyi munkatársai az átvezetési számlára beérkezett összegeket a fizetési tervekben megjelölt célszámlák felé utalják tovább. Az utaláshoz az EFER állítja elő az utalási megbízást, és felügyeli, hogy az utalás két munkanapon belül megtörténjen. A célszámla tulajdonos szervezetek az utalási tételekről részletes információt kapnak az ÉFP segítségével.

Túlfizetés vagy számla igény esetében a fizető ügyfélnek tehát ugyanúgy a célszámla tulajdonos szervezettel kell felvennie a kapcsolatot, mint a többi hagyományos fizetési mód (pl.: sárga csekk vagy hagyományos utalás) esetében.