GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (GYIK)

Mi az EFER?

Az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) olyan szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás, ami elektronikus fizetési lehetőséget biztosít közigazgatási ügyintézési rendszerek számára. Az EFER rendszert a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.) működteti. A működés szabályait a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012 (IV.21.) kormányrendelet 159.-170.§ foglalja össze. Az EFER legfontosabb jellemzői

  • Az EFER közreműködésével a közigazgatási ügy ügyfele egy vagy több, jogszabályban meghatározott célszámlára vonatkozóan egy fizetési tranzakcióban teljesítheti fizetési kötelezettségét.
  • Az EFER-hez fizetési megoldás szolgáltatók - bankok - csatlakoztak, melyek a tényleges fizetési felületeteket biztosítják: VPOS (Internetes bankkártyás bankos) és házibank fizetési módok.
  • Az EFER-hez ügyintézési rendszereket működtető szervezetek csatlakoznak, melyek az elektronikus fizetési lehetőséget az ügyintézési rendszereikbe beillesztik. Az ügyintézési rendszerek és a beillesztés módja változatos lehet.
  • Az EFER támogatja és felügyeli az információ és a pénz mozgását az ügyintézési rendszerek, a fizetési megoldás szolgáltatók és a jogszabályban előírt célszámlák között.
  • Az EFER közreműködésével végzett sikeres elektronikus fizetésről a fizetési megoldás szolgáltató elektronikus fizetési ígérvényt állít ki, melyet az EFER néhány perc alatt az ügyintézési rendszer felé továbbít. Az ügyintézési rendszer hatósági felhasználója számára az elektronikus fizetési ígérvény igazolja, hogy az ügyfél a fizetési kötelezettségének eleget tett, az ügyintézés folytatódhat.
  • A jogszabályban előírt célszámlára a pénz néhány nap alatt érkezik meg, az ügyintézési rendszert működtető csatlakozó szervezet EFER átvezetési számláján keresztül.

Az EFER rendszerrel történő együttműködés érdekében a Lechner Nonprofit Kft. eredményes bevizsgálási tesztet végzett és ezt követően EFER csatlakozási megállapodást írt az az EFER működtetőjével.

Mi az ÉTDR?

A Lechner Nonprofit Kft. jogszabályi meghatalmazás alapján országos hatáskörű, internetes elérésű építésügyi nyilvántartási és ügyintézési rendszereket működtet, melyek összefoglaló neve: Országos Építésügyi Nyilvántartások (OÉNY).

Az OÉNY egyik legfontosabb ügyintézési rendszere az ÉTDR (Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató Dokumentációs Rendszer). Az ÉTDR lehetőséget biztosít arra, hogy a kérelmező magánszemély vagy vállalkozás építésügyi hatósági engedély kérelmét elektronikusan nyújtsa be a hatósághoz, és a további kapcsolattartást is elektronikusan folytassa. Az építésügyi hatóságok és a szakhatóságok az ÉTDR rendszerben teljes körű elektronikus ügyintézést végeznek.

Az ÉFP bevezetésével lehetőség nyílik arra, hogy az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségeit az ügyfél elektronikusan, az EFER fizetési megoldásainak segítségével teljesítse.

Milyen fizetési kötelezettségek fizethetőek meg az ÉFP-n?

Az ÉFP segítségével jelenleg az elektronikus úton kezdeményezett építésügyi hatósági eljárásban felmerülő alábbi fizetési kötelezettségek fizethetőek meg:

  • Eljárási illeték, melyet a kérelem benyújtása illetve fellebbezés esetén kell fizetni.
  • Építésügyi bírság, melyet a fennmaradási engedélyezési eljárásban szabhatnak ki az építésügyi hatóságok.

A közeljövőben lesz megfizethető:

  • Építésügyi hatósági eljárásban felmerülő szakhatósági eljárások szolgáltatási díjai,
  • e-építési napló rendszerhasználati díj.

Hogyan történik az elektronikus fizetés az ÉFP-n?

Az ÉPN-n történő fizetés lépéseit a Tájékoztató menüpontban részletesen ismertetjük.

Mi jellemzi a házibank fizetési módot?

A házibank fizetési módot csak az FHB, az MKB és a UniCredit bank vállalkozói számlával rendelkező ügyfelei választhatják. A fizetési mód választása után a bankszámla szám megadása is szükséges.

FHB házibank fizetési mód esetében azt a konkrét fizetési módot kell választani, aminek jelölése - (168), (181), (182) - megegyezik a fizető ügyfél bankszámla számának első 3 számjegyével.

FIGYELEM: az ÉFP felületén összeállított házibank fizetési terv csak akkor teljesül, ha a számlatulajdonos néhány napon belül belép a számlavezető bankja internetes ügyfél felületére, és a fizetési megbízást ott jóváhagyja. Ha 7 napon belül nem történik jóváhagyás, akkor a fizetés nem teljesül.

Az ÉFP felületén összeállított fizetés terv „EFER megbízás” vagy ”EFER utalás” néven jelenik meg a bankok internetes ügyfél felületén. A megbízás összege és a kedvezményezett bankszámla szám nem módosítható. A megbízás értéknapja az ÉFP művelet dátuma + 7 nap. Javasoljuk, hogy a fizetés jóváhagyása előtt az értéknap adatot egy közelebbi dátumra módosítsa annak érdekében, hogy a tényleges fizetés minél előbb megtörténjen és erről az információ az ÉTDR-be megérkezzen.

Mit kell tudni az illeték elektronikus megfizetéséről?

Az 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 73. § (4a) bekezdése lehetővé teszi, hogy az elektronikus úton kezdeményezett építésügyi hatósági eljárásokban az illeték megfizetése az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER) segítségével történjen. Ennek technikai lehetőségét az ÉFP biztosítja.

A fizetés első lépésében (Fizetési terv összeállítása) az „Illeték” jogcímet kell választani. A fizetendő összeget a felhasználó adja meg. A „Megjegyzés” mezőbe célszerű beírni a fizető (építtető) nevét és címét. Az építési munka címét illetve az ÉTDR tárhely vagy eljárás azonosítót nem szükséges a megjegyzésbe beírni, mert ezeket az adatokat az ÉFP automatikusan továbbítja az ÉTDR és a célszáma ügyintézők felé.

A Letöltések menüpontban 1 oldalas útmutató (pdf) található, ami az illeték elektronikus megfizetéséhez szükséges valamennyi tudnivalót tartalmazza.

Mit kell tudni az építésügyi bírság elektronikus megfizetéséről?

A 245/2006. (XII. 5.) Kormány rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól 6. § (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy az építésügyi bírság megfizetése az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER) segítségével történjen. Ennek technikai lehetőségét az ÉFP biztosítja.

A fizetés első lépésében (Fizetési terv összeállítása) a „Bírság” jogcímet kell választani. A fizetendő összeget a felhasználó adja meg. A „Megjegyzés” mezőbe kérjük beírni a bírságot kiszabó határozatban közölt bírságazonosítót, pl.: 15EHA12345. Az építési munka címét illetve az ÉTDR tárhely vagy eljárás azonosítót nem szükséges a megjegyzésbe beírni, mert ezeket az adatokat az ÉFP automatikusan továbbítja az ÉTDR és a célszáma ügyintézők felé.